Czujemy, że idziemy do przodu

Listopad jest ważnym miesiącem na naszej Budowie. Miesiąc niby szary, skłaniający do wyciszenia emocji, a u nas dużo radości! Dzięki naszym Darczyńcom, wspartych zaangażowaniem i pomysłowością wolontariuszy skończyłyśmy kostkę brukową dookoła...