Alleluja!

31.03.2024 | Aktualności

Chwała naszego Pana rozbłysła w Jego zwycięstwie nad cierpieniem i śmiercią.

Obiecuje ona nowe życie wszystkim tym, którzy poszukują i wierzą w prawdę objawioną w Jezusie.

Nikt w niej nie dozna zawodu, jak i nie zawiodły się kobiety, które «poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności». (Łk 24,1).

Wonności, jakie mamy nieść w ciągu naszego życia, to świadczenie o Słowie Bożym, wypowiedzianym przez Jezusa, który stał się człowiekiem: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki». (J 11,25-26)

Zamęt i ból, jakich doświadczamy sprawiają, że stajemy się krótkowzroczni i niezdolni do patrzenia poza nasze najbliższe otoczenie…
Zatem pytanie «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?» (Łk 24,5)
jest zaproszeniem Jezusa, aby pójść za Nim i szukać Jego obecności w naszym „tu i teraz”.
My także po powrocie od grobu naszych niedoli, wątpliwości i zamętu, możemy podarować naszym bliźnim, nadzieję i pewność. Mrok grobu ustąpi przecież obietnicy przyszłej nieśmiertelności.
Niech Chwała Pana Jezusa utrzyma nas wyprostowanych i wpatrzonych w niebo, byśmy z ludzi Wielkiego Piątku stawali się świadkami Zmartwychwstania.
Z darem modlitwy i świątecznymi pozdrowieniami,
s. Anna Bałchan
s. Barbara Zawiła
s. Karolina Walisiak
i cała ekipa #BCD

0 komentarzy