JEZUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

08.04.2023 | Aktualności

„Ten, kto żyje w pokoju, to ten, kto jest zupełny, w kim wszystko stanowi całość, kto nie jest pęknięty, rozdwojony”brat Efraim

Na nadchodzące Święta życzymy doświadczenia obecności Jezusa Zmartwychwstałego, który przychodzi w sam środek każdej codzienności.

Niech Jego powitanie „Pokój Wam!” dotknie tego wszystkiego, co jest smutne, przepełnione lękiem, zamknięciem i przemieni to w radość, odwagę, wolność. 

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Z błogosławieństwem
s. Anna, s. Basia, s. Karolina i Ekipa #BCD

0 komentarzy