#KLUB BCD

WSPIERAJ REGULARNIE BUDOWĘ

Inwestuj w DOBRO! Miej wpływ na przyszłe pokolenia!

Tym hasłem przewodnim zapraszamy Cię do powiększenia szeregów Ludzi Dobroczyniących,

dla których ważne są nasze trzy główne wartości:

RODZINA | RELACJE | ROZWÓJ

Hm, brzmi górnolotnie? Bynajmniej! 

Budujemy w Katowicach Centrum Rodziny im. św. Józefa, by wyposażać rodziców, także samodzielnych, dziadków i opiekunów w narzędzia wzmacniające relacje i więzi międzypokoleniowe.

Będzie tu żłobek, kawiarenka, przestrzeń na warsztaty, miejsce do pracy i piękny ogród! Budujemy ekologicznie i energooszczędnie!

PO CO POWOŁAŁYŚMY DO ŻYCIA KLUB?

-> By łączyć ludzi, którzy chcą mieć wpływ na przyszłe pokolenia!

-> Bo budowa Centrum finansowana jest z darowizn pochodzących od Darczyńców i tylko regularne wsparcie pozwala nam planować kolejne prace.

-> Bo im szybciej zakończymy etap prac instalacyjnych i wyposażania obiektu, tym szybciej Centrum zacznie pełnić swoją ważną w społeczeństwie funkcję!

JESTEŚ DLA NAS WAŻNA! JESTEŚ DLA NAS WAŻNY!

Dlatego też, stając się budowniczym dobra, deklarując comiesięczne wpłaty i dołączając do #Klubu BCD, otrzymujesz co miesiąc informację o postępach prac i inicjatywach, jakie podejmujemy w Stowarzyszeniu „PoMOC”.
A przede wszystkim masz stałe zaproszenie na budowę, by móc sprawdzić, jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi!

 TO JAK, BUDUJEMY RAZEM?

zegar

JAK DOŁĄCZYĆ DO KLUBU #BCD?

1. Wypełnij formularz – dzięki temu będziemy mogły na bieżąco informować Cię o postępach w naszej akcji i o nowych akcjach, do których będziemy Cię zapraszać. I oczywiście o tym, jak dysponujemy otrzymanymi od Ciebie pieniędzmi.

2. Ustaw stałe zlecenie przelewu, w kwocie jaką uznasz za stosowną:
Nr konta: 38 1020 2313 0000 3902 0456 8533
Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
ul. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice

Tytuł dla stałego zlecenia: Budujemy Coś Dobrego Centrum Rodziny

PAMIĘTAJ: Tylko ustawione zlecenie stałe jest dla nas potwierdzeniem, że chcesz wspierać nas regularnie i tworzyć #KlubBCD!

Rodziny Karoliny i Janusza oraz Weroniki i Pawła już się cieszą na powstające Centrum!